Skolorientering

OK Silva erbjuder kartor och banor till skolor från åk 4 till och med gymnasiet i fyra av våra områden, Järavallen, Saxtorp, Furulund och Lödde Sandskog. Utöver kartor och banor bistår OK Silva även med utsättning och inplockning av kontroller inför ert arrangemang.

I varje område kan vi erbjuda

  • 2st grön bana (ca 2km)
  • 2st vit bana (ca 2,5km)
  • 2st gul bana (ca 3km)

Till 2024 erbjuder vi kartor med banor i paket med utsättning/inplockning där såväl karta som banor är uppdaterade. Om skolan har egna skärmar kan man välja att endast köpa kartor och sköta utsättning och inplockning själva. Banor levereras i pdf-format utan begränsning i antal utskrifter.

  • Paket med kartor, banor, utsättning och inplockning kostar 1600kr
  • Enbart kartor med banor, skolan sköter utsättning och inplockning själva kostar 800kr

Beställning inför ert arrangemang görs via vårens formulär Skol OL OK Silva – Våren 2024

OK Silva har även skolgårdsnära kartor för några av våra områden i Kävlinge, Furulund, Saxtorp och Löddeköpinge. Karta erhålls i pdf-format där ni själva lägger banor. Karta som får användas under fyra terminer kostar 800kr. 

För att få mer information om skolorientering, kontakta Marika Husby via kartor.silva@gmail.com eller 070-492 73 43 för att få mer information.

Om Orientering i skolan

Nedan är vår rekommendation på lämpliga typer av terränger och vilka svårighetsgrader som är passande att använda i de olika årskurserna.

Åk 4-6 Bekanta miljöer – Grön och vit nivå

Åk 7-9 Bekanta samt obekanta miljöer – Grön, vit och gul nivå

Gymnasiet Obekanta miljöer – Grön, vit och gul nivå

 

Grön nivå – Kartförståelse: Vad är en karta?, kartans färger och de vanligaste karttecknen, passa kartan med hjälp av terrängen och kunna orientera efter tydliga ledstänger

Vit nivå – Tänka i vägval; kort eller lång väg, uppmärksam på föremål bredvid ledstång, gena och snedda mot tydlig ledstång

Gul nivå – Färger och karttecken för framkomlighet, höjdförståelse, kompass+kartläsning mot tydlig ledstång och kompass+kartläsning mot kontrollpunkt

© Kartorna tillhör OK Silva som är en ideell förening lägger mycket tid på att rita kartorna. De skyddas därav av upphovsrätt, se lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Ni har rätt till det antal kartor och för den period ni beställer. Kopiering eller utskrift utöver detta är inte tillåtet.

Digitalt läromedel

Via Svenska Orienteringsförbundet och Clio erbjuds gratis ett digitalt läromedel för orientering i skolan. Se mer information på Svenska Orienteringsförbundets hemsida