Skolorientering

OK Silva erbjuder kartor och banor till skolor från åk 4 till och med gymnasiet i fyra av våra områden, Järavallen, Saxtorp, Furulund och Lödde Sandskog. Utöver kartor/banor bistår OK Silva även med utsättning och inplockning av kontroller inför ert arrangemang.

OBS! Mer information om utformning för vårens skolorientering kommer inom kort med ett uppdaterat beställningsformulär

Om Orientering i skolan

Nedan är vår rekommendation på lämpliga typer av terränger och vilka svårighetsgrader som är passande att använda i de olika årskurserna.

Åk 4-6 Bekanta miljöer – Grön och vit nivå

Åk 7-9 Bekanta samt obekanta miljöer – Grön, vit och gul nivå

Gymnasiet Obekanta miljöer – Grön, vit och gul nivå

 

Grön nivå – Kartförståelse: Vad är en karta?, kartans färger och de vanligaste karttecknen, passa kartan med hjälp av terrängen och kunna orientera efter tydliga ledstänger

Vit nivå – Tänka i vägval; kort eller lång väg, uppmärksam på föremål bredvid ledstång, gena och snedda mot tydlig ledstång

Gul nivå – Färger och karttecken för framkomlighet, höjdförståelse, kompass+kartläsning mot tydlig ledstång och kompass+kartläsning mot kontrollpunkt

© Kartorna tillhör OK Silva som är en ideell förening lägger mycket tid på att rita kartorna. De skyddas därav av upphovsrätt, se lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Ni har rätt till det antal kartor och för den period ni beställer. Kopiering eller utskrift utöver detta är inte tillåtet.

Digitalt läromedel

Via Svenska Orienteringsförbundet och Clio erbjuds ett digitalt läromedel gratis för orientering i skolan. Se mer information på Svenska Orienteringsförbundets hemsida