Skolorientering

OK Silva erbjuder kartor och banor till skolor från åk 4 till och med gymnasiet i fyra av våra områden, Järavallen, Saxtorp, Furulund och Lödde Sandskog. Utöver kartor/banor bistår OK Silva även med utsättning och inplockning av kontroller inför ert arrangemang.

Beställning görs via formuläret 🔗Skol OL hösten 2023

Om Orientering i skolan

Nedan är vår rekommendation på lämpliga typer av terränger och vilka svårighetsgrader som är passande att använda i de olika årskurserna.

Åk 4-6 Bekanta miljöer – Grön och vit nivå

Åk 7-9 Bekanta samt obekanta miljöer – Grön, vit och gul nivå

Gymnasiet Obekanta miljöer – Grön, vit och gul nivå

 

Grön nivå – Kartförståelse: Vad är en karta?, kartans färger och de vanligaste karttecknen, passa kartan med hjälp av terrängen och kunna orientera efter tydliga ledstänger

Vit nivå – Tänka i vägval; kort eller lång väg, uppmärksam på föremål bredvid ledstång, gena och snedda mot tydlig ledstång

Gul nivå – Färger och karttecken för framkomlighet, höjdförståelse, kompass+kartläsning mot tydlig ledstång och kompass+kartläsning mot kontrollpunkt

© Kartorna tillhör OK Silva som är en ideell förening lägger mycket tid på att rita kartorna. De skyddas därav av upphovsrätt, se lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Ni har rätt till det antal kartor ni beställer. Kopiering eller utskrift utöver detta är inte tillåtet.