Medlemsavgifter

Årsavgift och Träningsavgift betalas per kalenderår. Avgifterna för 2024 är samma som de var 2023 enligt nedan.

Årsavgift 25:-/person och kalenderår. Inbetalning av årsavgift är obligatorisk för att få medlemskap.

För att delta på träningar och andra aktiviteter krävs även inbetalning av Träningsavgift.

Alternativ 1

Träningsavgift ska betalas av alla som deltar på OK Silvas träningar/tävlingar eller deltar i andra orienteringstävlingar där OK Silva står för hela eller delar av anmälningsavgiften. För information om vilka orienteringstävlingar som ingår, se ”ANMÄLNINGSAVGIFTER TÄVLINGAR”.

Ungdomar t.o.m. 16 år 250:-/år
Vuxna 450:-/år
Familj 900:-/år
Som familj räknas de som bor på samma adress, max två vuxna. Man räknas som vuxen från året man fyller 17.

Gränsen för vuxna är just 17 år eftersom vuxenavgift gäller på tävlingar från året man fyller 17.

Exempel
En ungdom (max 16 år) betalar 25+250 = 275:-/år
En vuxen betalar 25+450 = 475:-/år
En familj på två vuxna och tre barn betalar: 5×25+900 = 1025:-/år

Alternativ 2 - Träningsavgift PLUS

Istället för att betala träningsavgift kan man välja att betala ”Träningsavgift PLUS” som är minst 3000:-/person och år.

För träningsavgift PLUS ingår samma som för ”Träningsavgift” och dessutom betalar OK Silva ordinarie anmälningsavgift för alla orienteringstävlingar inom hela Norden, med undantag av närtävlingar och klubbtävlingar.

Om hela anmälningsavgiften betalas av den tävlande i samband med anmälan, måste denne lämna ersättningsanspråk till OK Silvas kassör senast 1/12.

Så här betalar man medlems- och träningsavgifter

Befintliga medlemmars avgifter ska betalas senast sista mars eller i samband med deltagande på första tävling under jan-mars.
För nya medlemmar ska medlemsavgifter betalas så fort som möjligt efter första träningstillfälle.
Helt nya medlemmar kan prova på att vara med på träningar 1-2 gånger före betalning av års- och träningsavgift.
Nya medlemmar som anmäler sig till tävlingar för OK Silva eller Skåneslättens OL ska betala års- och träningsavgift före första tävlingen.
OBS! Vill man springa för Skåneslättens OL (vilket de flesta i OK silva gör) så måste man också betala årsavgiften till Skåneslättens OL, för närvarande 50:- per person och år.

I samband med inbetalning av medlemsavgifter skicka även ett mail till britt.forsell@gmail.com och tala om att betalning har gjorts och för vilka den gäller. För nya medlemmar behöver vi även fullständigt personnummer för att kunna registrera er.

Betalning av avgifter/egenavgifter görs till BG 5804 – 1278

ANMÄLNINGSAVGIFTER TÄVLINGAR

Följande gäller vid betald träningsavgift oavsett om man tävlar för Skåneslättens OL (med OK Silva som moderklubb) eller man tävlar för OK Silva.

 • Vid individuella orienteringstävlingar i Sverige (nationella och distriktstävlingar) där klubben faktureras direkt av arrangören betalar OK Silva upp till vad som svarar mot ordinarie anmälningsavgift i Sverige (2023: Ungdomar t.o.m.16 år:65-80:-, juniorer 17-20 år + vuxna 21 år och äldre: 110-150:- samt Elit: 170-200:-).
 • Klubben betalar hela startavgiften för ungdomar, juniorer och seniorer på SM-tävlingar.
 • Vid stafetter där klubben anmäler lag betalar OK Silva hela anmälningsavgiften.

Följande anmälningsavgifter betalas inte av OK Silva:

 • O-ringen. (ingår dock i PLUS)
 • Tävlingar där anmälningsavgiften betalas av den tävlande i samband med anmälan. (Tävlingar i Norden ingår i PLUS)
 • Klubb- och närtävlingar arrangerade av andra klubbar betalas inte av OK Silva. Vid fakturering till klubben kommer detta att vidarefaktureras till den enskilda löparen. Vi uppmanar löparen att själv betala klubb- och närtävlingar på plats!

Betalning av egenavgifter för den tävlande till OK Silva (gäller alla):

 • Då löpare deltar i tävling där anmälningsavgiften överstiger ordinarie avgift för Svenska tävlingar får löparen själv betala det överskjutande beloppet.
 • Vid efteranmälan betalar OK Silva den ordinarie anmälningsavgiften, medan den tävlande betalar efteranmälningsavgiften.
 • Den som är anmäld till tävling, men inte startar, betalar själv hela anmälningsavgiften, oavsett anledning.
 • Den tävlandes egenavgifter sammanställs av klubbens kassör vid slutet av året. Egenavgifter betalas senast en månad efter tävlande erhållit sammanställning.
MEDLEMSAVGIFTER SKÅNESLÄTTENS OL (SOL)
 • Vi har en tävlingsklubb som heter Skåneslättens OL och där blir man medlem genom att betala in 50:-/person och år till bankgiro 262-9277.
 • För att bli medlem i tävlingsklubben måste man också vara medlem i OK Silva.
 • För mer information se Skåneslättens OLs hemsida.
 • Betalning av medlemsavgift till SOL & ev. SOL-kläder görs på BG 262 -9277