Ungdomsläger i Blekinge 16–17 mars

Ungdomsläger i Blekinge 16–17 mars Vår tävlingsklubb SOL anordnar ett ungdomsläger i Blekinge 16-17 mars i samband med Sjöarpsdubbeln. Lägret är öppet för alla barn, om man inte springer från …

Ungdomsläger i Blekinge 16–17 mars Läs mer »